ما فندوم هستیم

فندوم در سال 1402 و به دنبال هدف گشترش صنعت سرگرمی در کشور اغاز به فعالیت نموده و در حال حاضر به عنوان یک مجموعه نو پا مشغول به فعالیت میباشد. در حال حاضر برنامه ما تولید محصولات مشابه خارجی در داخل و در صورت عدم توانایی واردات ان ها هست. با این کار میتوان محصولات بیشتری را در دسترس علاقه مندان قرار داد که کیفیت مشابه و قیمت کمتری نسبت به مشابه خارجی خواهند داشت.